t e k e n b o r d e n

Echte goeie ouderwetse tekenborden waren van
p o p u l i e r e n h o u t.

Alleen linden en het Amerikaanse tulpebomenhout evenaren deze kwaliteit van peppelen.


w=1

w=2

w=3

w=4

w=5