g e w e e r k o l v e n
Zowel schutter als materiaal worden bij een schot zwaar belast. Een elastische houtsoort is daarom nodig, en daarbij gaat het niet om de buigelastisiteit, maar om de elasticiteit in de lengterichting. Juist op dat punt is   n o t e n   de ideale houtsoort, eigenlijk onvervangbaar. Maar de beide wereldoorlogen en ook de koloniale oorlog veroorzaakten een extreme vraag naar dit hout. Notenbomen werden gevorderd en toen die op waren platanen. Want die werden als enig mogelijke vervanger gezien.


w=1

w=2

w=3

w=4

w=5