ongelijke bladvoet

Bladen langwerpig en gezaagd, soms ruw als schuurapier, grijze schors met regelmatige ribbels.

i e p    of    o l m
(geslacht Ulmus)

De iep kent een groot aantal soorten, zoals de ruwe iep, de gladde iep, de gewone iep, de veldiep en de Huntington-iep. Bovendien zijn ze niet erg eenkennig en daardoor zijn er veel hybriden, zoals de Hollandse iep. Sinds 1966 zijn veel iepen gesneuveld door de iepenziekte.
Opvallend zijn de vleugelvormige zaden die soms als een heel tapijt de straat bedekken.
Foto's: Delft.

De laatste foto is een bezienswaardige zevenstammige Hollandse olm in een woonwijkje in Hellendoorn. Je kunt je afvragen hoeveel bomen dit zijn. Als je alleen kijkt naar wat er boven de grond uitsteekt kom je op zeven. Maar als geheel hebben ze één gemeenschappelijk wortelgestel. Het is dus één organisme en niet zeven losstaande bomen.


w=1

w=2

w=3

w=4

w=5